Priset på kakao

posted in: Info | 0

Priset på kakao ändrar mycket år efter år.

Priset på kakao är känd för att vara ostabil. I tillägg med produktion, har de politiska förhållanden en stor del att göra med kakaopriset, eftersom kakaoproduktionen koncentreras i politiskt ostabila regioner. Men vad hände i 2010 när priset på kakao nådde sin högsta nivå på trettio år?

The Daily Telegraph rapporterade år 2010 hur den mystiska shopparen köpte 241 000 ton kakaobönor. Det motsvarade hela Europas andel. Denna enda handel påverkade den globala kakaomarknaden och kakaopriset ökade till den högsta nivån sedan 1977. Priset på kakao hade dock stigit ganska stadigt sedan 2007. De ekonomiska analytikerna trodde inte att köparen var en stor chokladföretag, utan enligt Telegraph var handeln speciellt avsedd för att ytterligare höja priset på kakao. Bakom den mystiska affären avslöjades den brittisk affärsmannen Anthony Ward. Han gjorde en liknande trick år 2002, och tjänade då på två månader 40.000.000 £. Efter att hade köpt kakaobönorna höll Ward dem i lager i olika delar av Europa, och såg hur kakaopriset steg.

Priset på kakao fortsatte att stiga efter denna händelsen. Ökad efterfrågan förklarade åtminstone en del av det höga priset. Förutom Europa, hade man börjat konsumera mera choklad i Asien, och produktionen kunde inte möta förbrukningen. Det fanns många som trodde på 2014 att kakaopriset kommer att förbli hög.

Däremot har priset på kakao minskat stadigt under några år. Priset dras ned av prognoser av överproduktion och fina skördar i Sydamerika och Västafrika. Produktionsökning drar ner priset på kakao och, priset är nu (2017), på den lägsta nivån sedan 2008.

2005          1549,89

2010          3522,10

2015          2961,94

2017          2195,06

Priserna januari – dollar/tusen kilo – Nasdaq

Källa: Kauppalehti, Daily Telegraph, Nasdaq

nibschoklad